ROT-avdraget

Hur du nyttjar det, när du anlita Västsvenska Glas

Om ROT-avdraget

För husarbete

ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad.
Nu gällande skattereduktion (från den 1 juli 2009) är 50% av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr per person och år.

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

 1. Du kommer överens med oss om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa oss information om hur mycket du dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.
 2. Du ber om vårt namn, adress, person-, samordnings- eller organisationsnummer och F-skattsedel.
 3. Vi utför arbetet.
 4. Du betalar oss för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor ). Resterande del får vi av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
 5. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
 6. Nästa år står det förtryckt på din självdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Så här går det till när Västsvenska glas säljer husarbete till dig som vill ha skattereduktionen:

 1. Vi kommer överens med dig om att det är husarbete som ska utföras.
 2. Vi ber dig om namn, adress, person- eller samordningsnummer och, om det gäller ROT-arbete, uppgift om att du äger och bor i småhuset, bostadsrätten eller äger lägenheten där arbetet ska utföras.
 3. Vi frågar om du har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Vi kan också be dig om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket du dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
 4. Vi utför arbetet.
 5. Vi tar betalt av dig för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor).
 6. Vi fakturerar dig eller tar betalt kontant mot ett kvitto.
 7. Du betalar.
 8. Vi begär resterande del av beloppet från Skatteverket.
 9. Skatteverket betalar ut pengarna till oss, normalt inom tio dagar. Vi får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om de inte kan betala ut pengarna får vi ett beslut om det, som vi kan överklaga.

Läs mer om ROT-avdraget på skatteverkets sida om ROT