Villkor

Allmänna villkor vid eget utförande

Västsvenska glas tillverkar alla produkter enligt angivna måttangivelser och förutsättningar som uppgetts i din order. Kunden ansvarar för att måtten är som uppgetts i ordern är korrekta, således är det ingen ångerrätt på de du beställt. När order är levererad kan den inte ändras eller hävas.

Leveransvillkor

Kontrollera alltid godset direkt vid leverans och rapportera eventuella skador eller avsaknad av produkter direkt till chauffören. Eventuella transportskador ska rapporteras direkt vid leverans om Västsvenska glas ska kunna ansvara för transportskador som uppstått. Om skador upptäcks först vid ett senare tillfälle måste detta rapporteras till Västsvenska glas inom fem arbetsdagar. Montering får ej utföras om skador upptäckts. Västsvenska glas står inte för kostnader kring montage eller demontering av fönster vid reklamation.

Förvara varan säkert och skyddat till dess att Västsvenska glas återtar reklamerad vara. Detta innebär att den skall stå under tak, i en torr miljö och vara oanvänd. Köparen ansvarar för att detta följs.

Det är kundens ansvar att en behörig person finns på plats för att kontrollera produkterna vid leverans. Kunden är ansvarig att hjälpa till vid lossning om detta skulle behövas. Speditören meddelar inför leverans om det kan behövas hjälp av truck eller hjullastare, kostnaden för eventuella hjälpmedel för tunga lyft åligger kunden. Om inte kunden befinner sig på mottagaradressen vid avtalad leveranstidpunkt står kunden för omleveranskostnad. Kunden ansvarar för att lossningsplatsen är framkomlig för lastbil, och om platsen inte anses framkomlig levereras godset till närmast lämpliga plats.